โครงการปี 2018 

 

งาน EPC

12.00 เมกะวัตต์

งาน Design & Consult

62.78 เมกะวัตต์

โครงการปี 2019 

 

งาน EPC

13.72 เมกะวัตต์

งาน Design & Consult

26.48 เมกะวัตต์

โครงการปี 2020

 

งาน EPC

31.32 เมกะวัตต์

งาน Design & Consult

26.81 เมกะวัตต์

โครงการปี 2021 

 

งาน EPC

42.30 เมกะวัตต์

งาน Design & Consult

15.00 เมกะวัตต์

โครงการปี 2022 

 

งาน EPC

51.20 เมกะวัตต์

งาน Design & Consult

2.00 เมกะวัตต์

โครงการปี 2023 

 

งาน EPC

27.23 เมกะวัตต์

งาน Design & Consult

– เมกะวัตต์

(ข้อมูลอัพเดทเมื่อ มิถุนายน 2566)

EPC WORK

ดูผลงานเพิ่มเติม

โครงการ : Solar PV Rooftop and Carpark
ขนาดติดตั้ง : 19,440 kWp
ที่ตั้ง : จังหวัดชลบุรี

โครงการ : Solar PV Rooftop
ขนาดติดตั้ง : 9,886.85 kWp
ที่ตั้ง : บางนา

โครงการ : Solar PV Carpark
ขนาดติดตั้ง : 996 kWp
ที่ตั้ง : บางนา

โครงการ : Solar PV Farm
ขนาดติดตั้ง : 2,100.41 kWp
ที่ตั้ง : จ.กาญจนบุรี

โครงการ : Solar PV Rooftop
ขนาดติดตั้ง : 999.74 kWp
ที่ตั้ง : จ.เพชรบุรี

Design & Consultant

ดูผลงานเพิ่มเติม

O&M

ดูผลงานเพิ่มเติม