บริษัท ไพร์ม พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ : 99 ม.7 ต.บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร : +66 (0) 2147-5098-99 ต่อ 203, 306

ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อเรา!!

FACEBOOK :

@Primepowerconstruction

LINE :

@primepower

EMAIL :

info@primepower.co.th
sales@primepower.co.th

TEL :

+66 (0) 2147-5098-99
ต่อ 203, 306