โครงการปี 2018 

 

งาน EPC

12.00 เมกะวัตต์

งาน Design & Consult

62.78 เมกะวัตต์

โครงการปี 2019 

 

งาน EPC

13.72 เมกะวัตต์

งาน Design & Consult

26.48 เมกะวัตต์

โครงการปี 2020

 

งาน EPC

31.32 เมกะวัตต์

งาน Design & Consult

26.81 เมกะวัตต์

โครงการปี 2021 

 

งาน EPC

42.30 เมกะวัตต์

งาน Design & Consult

15.00 เมกะวัตต์

โครงการปี 2022 

 

งาน EPC

51.20 เมกะวัตต์

งาน Design & Consult

2.00 เมกะวัตต์

โครงการปี 2023 

 

งาน EPC

27.23 เมกะวัตต์

งาน Design & Consult

– เมกะวัตต์

(อัพเดทแค่ครึ่งปีแรก)

EPC WORK

ดูผลงานเพิ่มเติม

โครงการ : ระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา
ขนาดติดตั้ง : 999.20 kWp
ที่ตั้ง : บริษัท อัลไลแอนซ์ ลอนดรี้ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : ชลบุรี

โครงการ : ระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา (5 อาคาร)
ขนาดติดตั้ง : 5,943.03 kWp
ที่ตั้ง : บริษัท เบทาโกร จำกัด (มหาชน)
จังหวัด : ลพบุรี

โครงการ : ระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา (3 สาขา)
ขนาดติดตั้ง : 2,072.40 kWp
ที่ตั้ง : บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
สาขา : บางบัวทอง, ขอนแก่น, ชลบุรี

โครงการ : ระบบโซล่าเซลล์บนหลังคา
ขนาดติดตั้ง : 999.58 kWp
ที่ตั้ง : บริษัท เคน แมกซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด : สมุทรปราการ

Design & Consultant

ดูผลงานเพิ่มเติม

O&M

ดูผลงานเพิ่มเติม