บริษัท ไพร์ม พาวเวอร์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ที่อยู่ : 25/757 ม.6 บางตลาด
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

โทร : +66 (0) 2103-1564

ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อเรา!!

FACEBOOK :

@Primepowerconstruction

LINE :

@primepower

EMAIL :

pairach.kh@primepower.co.th

TEL :

+66 (0) 2103-1564